سیستم IT

ارت TT توزیع PEN

تجهیزات ارت و حفاظت در مقابل صاعقه حوزه کاربرد گسترده ایی دارد: نفت گاز پتروشیمی

به آموج فرآیند خوش آمدید

 

سیستم ITسیستم IT

درسیستم IT، بخش تغذيه از زمین ایزوله شده و یا از طریق یک امپدانس به زمین متصل شده است. بخش‌های هادی در دسترس تأسیسات الکتریکی مستقلاً زمین شده‌اند.

عموماً از این سیستم درمکان‌هایی مانند مراکز پزشکی و معادن، درجایی‌که منابع تغذیه بایستی حتی با وجود خطا در مدار باقی بمانند، استفاده مي‌شوند. همچنین در مکان‌هایی که اتصال به زمین مشکل باشد مانند ژنراتورهای متحرک.

 

منبع: کتاب دانستنی‌های ارت، http://www.amoujgroup.com/fa/index.asp?p=FormView&id=16