کلمپ های برنجی سیم و تسمه به میله ارت

چاه ارت,ارت متر,ارت متر تابلویی,کلمپ های فورج,کلمپ برنجی,کلمپ ارتینگ,کلمپ نگهدارنده مسی,کلمپ اتصال دهنده,کلمپ سیم به دکل,کلمپ نگهدارنده هادی ها,کلمپ ارت به بتن,کلمپ استنلس استیل,کلمپ نگهدارنده کابل استراکچر,کلمپ سیم به سیم,کابلشو,کلمپ آلیاژ مس,کلمپ آلیاژ برنجی,فورج,برنج,کلمپ سه راهی,کلمپ چهارراهی,کلمپ سیم و تسمه به میله ارت,سی کلمپ,کاپرباند,کوپلر,تسمه مسی,صفحه مسی,مسی,فولاد,بتن,بازدید چاه ارت,مواد کاهنده,بکفیل ,جوش احتراقی,دکل,تجهیزات ارت,تجهیزات صاعقه گیر,اندازه گیری مقاومت زمین,درچه بازدید,قالب جوش,قالب گرافیتی,آلیاژ مس,استنلس استیل,اتصال دهنده,احتراقی,تولید کلمپ,ارت پیت,هادی ها,صفحه مشبک,باسبارها,استراکچر

این کلمپ ها از آیاژ مس (برنج) تولید می گردد.کلمپ ارت در واقع به قظعاتی میگویند که نقش نگهدارنده یا اتصال دهنده را دارند. کلمپ‌های ارت، نگهدارنده‌هایی هستند که تسمه یا سیم‌هایی که در سیستم ارتینگ وجود دارند را نسبت به محل استفاده‌ی آنها، در جای مناسب خود و با فشاری مناسب نگه میدارند.

به آموج فرآیند خوش آمدید

 

این کلمپ ها از آلیاژ مس (برنج) تولید می گردد.کلمپ ارت در واقع به قظعاتی میگویند که نقش نگهدارنده یا اتصال دهنده را دارند.

کلمپ‌های ارت، نگهدارنده‌هایی هستند که تسمه یا سیم‌هایی که در سیستم ارتینگ وجود دارند را نسبت به محل استفاده‌ی آنها، در جای مناسب خود و با فشاری مناسب نگه میدارند.

 

 

کلمپ های برنجی سیم و تسمه به میله ارت