تغییرات در هیات مدیره آموج فرایند

کتاب,کتاب دانستنی های ارت,ارت متر,ارت,صاعقه گیر,دریچه بازدید

مجموعه ای از دستورالعمل های طراحی، نصب و اجرا که تماما بر اساس استانداردهای معتبر بین المللی می باشند، گردآوری شده است.

به آموج فرآیند خوش آمدید

 

در زمستان سال 1400 و با در نظر گرفتن شرایط ویژه شرکت آموج فرایند و شرایط عمومی کشور و با هدف افزایش توانمندی های کاری عملیاتی هیات مدیره شرکت آموج فرایند به شرح زیر تغییر نمود :

آقای سیامک احمدی : مدیر عامل

آقای حسین قندهاری : رییس هیات مدیره 

آقای رضا موسویان : نایب رییس هیات مدیره 

خانم رکسانا نبی پور : عضو هیات مدیره 

آقای مانی قندهاری : عضو هیات مدیره