کلمپ های فونداسیون و بام

ارتینگ,ارت,صاعقه گیر,قیمت صاعقه گیر,قیمت میله ارت,میله ارت,مواد کاهنده,قیمت مواد کاهنده,دریچه بازدید,قیمت دریچه بازدید,پودر جوش,قیمت پودر جوش,کلمپ,قیمت کلمپ,کلمپ فورج,فورج,مس,قیمت دکل,دکل,جوش احتراقی,تجهیزات ارت,داول,ضربه خور,قیمت ضربه خور,کابلشو,کابل ,صفحه مسی,قیمت صفحه,سیم به سیم,سیم به میله

بهترین روش براي اجراي شبکه زمین گسترده و کم مقاومت، ارت فونداسیون می باشد که در همان مراحل ابتدایی شروع عملیات ساختمانی و پیش از اجراي فونداسیون سازه ها ضروري است تمهیدات لازم در این خصوص اندیشیده شود. بهره گیري از شبکه آرماتورهاي فونداسیون و سپس برقراري اتصال بین آرماتورهاي فونداسیون و شبکه هادیهاي ارت با استفاده از کلمپ هاي مخصوص، جوشکاري و یا حتی اتصالات پیچی با رعایت قوانین به گونه اي که قابلیت تحمل هدایت جریان صاعقه را داشته باشند، شبکه ارتینگ یکپارچه اي ایجاد خواهد کرد.

به آموج فرآیند خوش آمدید

 

 بهترین روش براي اجراي شبکه زمین گسترده و کم مقاومت، ارت فونداسیون می باشد که در همان مراحل ابتدایی شروع عملیات ساختمانی و پیش از اجراي فونداسیون سازه ها ضروري است تمهیدات لازم در این خصوص اندیشیده شود. بهره گیري از شبکه آرماتورهاي فونداسیون و سپس برقراري اتصال بین آرماتورهاي فونداسیون و شبکه هادیهاي ارت با استفاده از کلمپ هاي مخصوص، جوشکاري و یا حتی اتصالات پیچی با رعایت قوانین به گونه اي که قابلیت تحمل هدایت جریان صاعقه را داشته باشند، شبکه ارتینگ یکپارچه اي ایجاد خواهد کرد.

 

 کلمپ های فونداسیون و بام    کلمپ های فونداسیون و بامکلمپ های فونداسیون و بام       کلمپ های فونداسیون و بام

 

                                                                                                        کلمپ های فونداسیون و بام