صفحه اصلی

تجهیزات ارت و حفاظت در برابر صاعقه

تجهیزات ارت و حفاظت در مقابل صاعقه

به آموج فرآیند خوش آمدید
 • ارستر کارتریجی
  ارستر کارتریجی
  ...
 • صاعقه گیر: صاعقه گیر اکتیو
  صاعقه گیر: صاعقه گیر اکتیو
  صاعقه گیر الکترونیک خازنی دستاوردی نو در تکنولوژی سیستم های حفاظت در برابر صاعقه میباشد. این نوع صاعقه گیر برای نخستین بار در تطابق با استاندارد NFC 17-102 تولید گردید و در حال حاضر از گستره جهانی استاندارد ، طراحی ، نصب و بهره برداری برخوردار است. ...
 • نرم افزار مدیریت ریسک سیستم حفاظت در برابر صاعقه
  نرم افزار مدیریت ریسک سیستم حفاظت در برابر صاعقه
  به همت کمیته فنی شرکت آموج فرایند نرم افزار مدیریت ریسک حفاظت در برابر صاعقه آماده و رونمایی گردید. این نرم افزار بر مبنای استاندارد بین المللی IEC 62305-2 تدوین گردیده و ابزار مناسبی در اختیار طراح پروژه حفاظت در مقابل صاعقه میباشد. ...
 • کمیته ارت سندیکای صنعت برق ایران
  کمیته ارت سندیکای صنعت برق ایران
  به همت فعالان حوزه ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه کمیته ارت و حفاظت در برابر صاعقه سندیکای برق ایران تشکیل شد. ...
 • مواد کاهنده مقاومت
  مواد کاهنده مقاومت
  »واد کاهنده مقاومت بخشی از ضرورتهای دستیابی به سیستم ارت مناسب در شرایطی ست که خاک منطقه از مقاومت ویژه بالایی برخوردار است. ...
آموج فرایند
نمونه کارها