کنسرسیوم آرادمانی-آموج فرایند

مدیریت ریسک,نرم افزار,صاعقه,صاعقه گیر,ارت,ارت متر,دریچه بازدید,مواد کاهنده

تجهیزات ارت و حفاظت در مقابل صاعقه حوزه کاربرد گسترده ایی دارد: نفت گاز پتروشیمی

به آموج فرآیند خوش آمدید

با تشکیل کنسرسیوم آرادمانی - آموج فرایند گام بزرگی را در فعالیتهای خود در ایران و اروپا برداشتیم . داشته ها و قابلیت های هر دو تیم در ایران و اروپا جان تازه ایی به کالبد ما دمید و انرژی مضاعفی کسب کرذیم.  آموج فرایند در صفحات دیگر به حضور معرفی گردیده است اینک به معرفی کوتاهی از آرادمانی می پردازیم .