کلمپ های فورج سیم به دکل

کلمپ های فورج,قیمت کلمپ ,چاه ارت,قیمت چاه ارت,دریچه بازدید,قیمت دریچه بازدید,مواد کاهنده,قیمت مواد کاهنده,صاعقه گیر,قیمت صاعقه گیر,پودر جوش,قیمت پودر جوش,جوش احتراقی,صفحه ارت,قیمت صفحه ارت,ارت,ارتینگ,قیمت تجهیزات ارتینگ, تجهیزات,میله ارت,قیمت میله ارت,سیم به سیم,کابلشو,قیمت کابلشو,کلمپ,ارت باس,دکل,قیمت دکل,سیم به دکل

تولید کلمپ جهت اتصال سیم به دکل پدیده ای استثنایی در صنعت برق ایران - تولید شده بر اساس جدید ترین استاندارد های روز دنیا - آموج فرایند

به آموج فرآیند خوش آمدید

کلمپ سیم به دکل

 

این کلمپ جهت اتصال سیم  به دکل استفاده قرار می گیرد و جنس آن برنج فورج می باشد در واقع  نقش این کلمپ در ارتینگ و صاعقه گیر، اتصال حادی به دکل صاعقه گیر میباشد.

 

کلمپ سیم به دکل