نمایندگی های جدید شرکت آموج فرایند

صاعقه,صاعقه گیر,ارستر,ارت,ارتینگ,Earthing system-ارت.تجهیزات ارت,تجهیزات جوش احتراقی,سیستم ارتینگ,سرج ارستر,سیستم زمین,میله های ارت,کلمپ,دکل,جوش احتراقی,پودر جوش,چاه ارت,دریچه بازدید,مواد کاهنده,قالب جوش,مواد کاهنده زمین,پودر کاهنده,کاهنده خاک,کلمپ ارت,سی کلمپ,صفحات مسی,بکفیل,صفحه مسی,صفحه مسی مشبک,صفحه ارت,میله ارت,سیم و صفحه,سیستم صاعقه گیر,سیستم مقاومت زمین,کلمپ های فورج,جوش,قیمت صاعقه گیر,قیمت ارستر,قیمت ارتینگ,قیمت تجهیزات جوش احتراقی,قیمت میله های ارت,قیمت کلمپ,قیمت دکل,قیمت پودر جوش,قیمت چاه ارت,قیمت دریچه بازدید,قیمت مواد کاهنده,قیمت سی کلمپ,قیمت مس,قیمت سیم به صفحه

نرم افزار مدیریت ریسک این نرم افزار بر اساس استاندارد فوق الذکر و برای طراحی سیستم حفاظت در مقابل صاعقه ( بحث مدیریت ریسک ) آماده گردیده و با بارگزاری ان بر روی سایت رسمی شرکت آموج فرایند

به آموج فرآیند خوش آمدید

با  انجام تغییرات و شروع بکار  هیات مدیره جدید در زمستان 1400 ، تلاش برای توسعه فعالیتهای تولیدی بازرگانی آغاز گردید . در همین راتستا و با عنایت به توانمندی ها و امکانات تیم مدیریتی در ایران و اروپا ، شرکت موفق به اخذ نمایندگی های جدیدی گردید و همچنین در زمینه تولید مشترک با شرکت های خارجی به دستاوردهای چشمگیری دست یافت