سیستم TT

ارت TT توزیع PEN

تجهیزات ارت و حفاظت در مقابل صاعقه حوزه کاربرد گسترده ایی دارد: نفت گاز پتروشیمی

به آموج فرآیند خوش آمدید

 

سیستم TTسیستم TT

درسیستم TT، دربخش تغذيه یک نقطه به صورت مستقیم زمین شده است و بخش‌های هادی دردسترس تأسیسات به وسیله الکترودهای زمین که از لحاظ الکتریکی از الکترودهای زمین سیستم توزيع مستقل هستند، به زمین متصل شده‌اند.

دراین سیستم امپدانس حلقه خطای ارت بالا بوده چرا که مسیر خطا شامل مقاومت الکترود زمین منبع و مقاومت الکترود زمین تأسیسات مصرف کننده می‌باشد.

 

منبع: کتاب دانستنی‌های ارت، http://www.amoujgroup.com/fa/index.asp?p=FormView&id=16