کانتر: شمارنده تعداد دفعات اصابت صاعقه

کانتر,شمارنده,صاعقه,صاعقه گیر,ارستر,چاه ارت ,مواد کاهنده,قیمت کانتر,فروش کانتر,قیمت شمارنده,قیمت صاعقه گیر,سرج ارستر,قیمت ارستر,قیمت چاه ارت,قیمت مواد کاهنده,پودر جوش,قیمت پودر جوش,جوش احتراقی,میله ارت,قیمت میله های ارت,ارت,ارت مت,قیمت ارت مت,استراکچر,قیمت استراکچر,دکل,پایه دکل,سی کلمپ,قیمت سی کلمپ,قیمت کلمپ

توسط شمارنده می‌توان تعداد دفعات اصابت صاعقه را ثبت نمود.محل نصب آن درارتفاع 2متری ازسطح زمین ودربالای گیره تست مدار می‌باشد.

به آموج فرآیند خوش آمدید

 

کانتر: شمارنده تعداد دفعات اصابت صاعقه توسط کانتر (شمارنده) می‌توان تعداد دفعات اصابت صاعقه را ثبت نمود. محل نصب آن درارتفاع 2متری ازسطح زمین ودربالای گیره تست مدار می‌باشد. طبق فصل هفتم استاندارد NFC17-102 هرسیستم صاعقه‌گیر باید به صورت دوره‌ای ویا پس ازهربار اصابت صاعقه مورد تست وبازبینی قرارگیرد بنابراین نصب شمارنده برای صاعقه‌گیر الزامی است.