بازبینی های دوره ایی سیستم های ارت و حفاظت در برابر صاعقه

صاعقه,صاعقه گیر,ارستر,ارت,ارتینگ,Earthing system-ارت.تجهیزات ارت,تجهیزات جوش احتراقی,سیستم ارتینگ,سرج ارستر,سیستم زمین,میله های ارت,کلمپ,دکل,جوش احتراقی,پودر جوش,چاه ارت,دریچه بازدید,مواد کاهنده,قالب جوش,مواد کاهنده زمین,پودر کاهنده,کاهنده خاک,کلمپ ارت,سی کلمپ,صفحات مسی,بکفیل,صفحه مسی,صفحه مسی مشبک,صفحه ارت,میله ارت,سیم و صفحه,سیستم صاعقه گیر,سیستم مقاومت زمین,کلمپ های فورج,جوش,قیمت صاعقه گیر,قیمت ارستر,قیمت ارتینگ,قیمت تجهیزات جوش احتراقی,قیمت میله های ارت,قیمت کلمپ,قیمت دکل,قیمت پودر جوش,قیمت چاه ارت,قیمت دریچه بازدید,قیمت مواد کاهنده,قیمت سی کلمپ,قیمت مس,قیمت سیم به صفحه

سیستم ارتینگ و حفاظت دربرابر صاعقه باید به صورت دوره ای و یا پس از هر بار اصابت صاعقه مورد تست و بازبینی قرار گیرد

به آموج فرآیند خوش آمدید

کلیه پروژه های اجرایی سیستم ارتینگ و حفاظت دربرابر صاعقه باید به صورت دوره ای و یا پس از هر بار اصابت صاعقه مورد تست و بازبینی قرار گیرد که این امر درقالب قراردادهای جداگانه با کارفرماهای مختلف منعقد شده و ازطریق دستگاههای اندازه گیری مرتبط و کالیبره شده به همراه دستورالعمل های تست و چک لیست ها توسط شرکت آموج فرایند صورت می گیرد