سیستم TN-C

ارت TN-C توزیع PEN

تجهیزات ارت و حفاظت در مقابل صاعقه حوزه کاربرد گسترده ایی دارد: نفت گاز پتروشیمی

به آموج فرآیند خوش آمدید

 

سیستم TN-C سیستم TN-C

دراین سیستم هادی نول و حفاظتی یکی شده و تنها یک هادی به نام PEN درکل سیستم وجود دارد. چندین اتصال به زمین در طول سیستم وجود دارد.

دراین سیستم چندین اتصال زمین مورد نیاز است زیرا اگر نول به هر دلیلی قطع شود، درقسمت‌های هادی دردسترس در اتصالات تک فاز، ولتاژ بین فاز و ارت افزایش می‌یابد و در اتصالات سه فاز، براساس مقدار بار نامتعادل این ولتاژ تغییر می‌کند.

 

منبع: کتاب دانستنی‌های ارت، http://www.amoujgroup.com/fa/index.asp?p=FormView&id=16