برگزاری جلسات آموزشی سیستم های ارت و حفاظت در برابر صاعقه

ارتینگ,صاعقه گیر

برگزاری جلسات آموزشی ارتینگ، صاعقه گیر و حفاظت داخلی

به آموج فرآیند خوش آمدید

واحد فنی مهندسی شرکت آموج فرایند تاکنون افتخار برگزاری بیش از 100 دوره آموزشی سیستم های ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه را داشته است . تمامی مطالب عنوان شده درجلسات آموزشی برگرفته از استانداردهای معتبر بین المللی بوده و در راستای بهبود بخشیدن به سطوح علمی و عملی جامعه مهندسین کشور بوده است .

علاقمندان می توانند درصورت نیاز به کلاس های آموزشی برای ارگان یا اداره خود و یا حضور شخصی درجلسات آموزشی شرکت آموج فرایند با ما در تماس باشند