تقویم آموزشی

تجهیزات ارت و حفاظت در مقابل صاعقه,ارت ,ارتینگ,دریچه بازدید,کلمپ,بست,ارستر,سرج ارستر,چاه ارت,حفاری,بانک,پایه صاعقه گیر,کلمپ برنجی,میله مسی,میله صاعقه گیر,قالب جوش,جوش کدولد,پودر جوش,مواد کاهنده,مواد کاهنده مقاومت ,مواد کاهنده مقاومت زمین,اهم,اهم متر,مقاومت ویژه,تستر,ارت بانک ,ارت نفت,ارت گاز,اتصالات,جوش,جوشکاری

تجهیزات ارت و حفاظت در مقابل صاعقه حوزه کاربرد گسترده ایی دارد: نفت گاز پتروشیمی

به آموج فرآیند خوش آمدید

برای ثبت نام در هر دوره مبلغ ذکر شده را به شماره کارت ۵۸۹۲۱۰۱۲۶۱۵۹۰۶۲۰بانک سپه به نام خانم هانیه کیا واریز نموده و در فرم ثبت نام آن دوره عکس واریزی را آپلود نمایید.

 

ردیف

سرفصل وبینارهای  آموزشی شرکت آموج فرایند

تاریخ

هزینه دوره

مدت زمان دوره

ساعت برگراری

 

ثبت نام

1

مدیریت ریسک حفاظت در برابر صاعقه مطابق با استاندارد IEC62305-2

 1. مفاهیم مدیریت ریسک
 2. مفاهیم تلفات و خسارت
 3. معرفی مولفه های خطر
 4. تراکم اصابت سالیانه صاعقه (Ng)
 5. معرفی نرم افزار مدیریت ریسک آرام

 

1399/04/17

ساعت 15

50 هزارتومان

1 ساعت

کلیک کنید

2

صاعقه و تاثیر آن بر شبکه های مختلف

 1. بررسی پدیده صاعقه
 2. پارامترهای مهم مربوط به صاعقه
 3. تاثیر صاعقه بر شبکه توزیع، انتقال، ساختمان ها و...
 4. بررسی مفهوم سطح جاذب
 5. ....

 

1399/04/31

ساعت 15

50 هزارتومان

1 ساعت و 45 دقیقه

کلیک کنید

3

بررسی سیستم های حفاظت در برابر صاعقه و استانداردهای مربوطه (حفاظت خارجی)

 1. محاسبات ارزیابی ریسک (Risk assessment)
 2. مشخص نمودن کلاس حفاظتی سیستم صاعقه گیر
 3. انواع روشهای حفاظتی ، گوی غلطان و مش
 4. انواع سیستم های حفاظت دربرابر صاعقه و بیان تفاوت های آنها  براساس استاندارد IEC  ،NFPA و NFC17-102
 5. استانداردهای موجود دربخش حفاظت دربرابر صاعقه

1399/05/14

ساعت 15

50 هزارتومان

1 ساعت و 30 دقیقه

کلیک کنید

4

الزمات و بررسی اجرای سیستم های صاعقه گیر

 1. جانمایی سیستم صاعقه گیر
 2. نحوه طراحی سیستم حفاظت صاعقه در ساختمان های بلند مرتبه
 3. روش های تعیین جانمایی صاعقه گیر (روش زاویه حفاظتی، روش گوی غلطان و روش مش)
 4. بررسی استانداردهای مربوط به هادی نزولی (میانی)
 5. الزامات اجرای هادی نزولی
 6.  
 7. الزامات اجرای سیستم های زمین صاعقه گیر
 8. هم بندی و هم پتانسیل سازی

1399/05/28

ساعت 15

50 هزارتومان

2 ساعت

کلیک کنید

5

بررسی و نحوه انتخاب و حفاظت تجهیزات در برابر اثرات ناشی از صاعقه ( حفاظت داخلی )

 1. اضافه ولتاژ ها
 2. بررسی الزام استفاده از SPD با توجه به مطالعات ارزیابی ریسک
 3. آشنایی با ساختارهای مختلف SPD و بررسی نقاط ضعف و قوت آنها
 4. بررسی مشخصات عملکردی SPD ها
 5. چگونگی هماهنگی SPD ها
 6. زون های حفاظت صاعقه
 7. هم بندی به منظور هم پتانسیل سازی صاعقه
 8. همبندی در مرز زون های حفاظت صاعقه
 9. عمر مفیدSPD ها
 10. دسته بندی SPD ها
 11. حالت های ممکن حفاظت و نصب SPD ها براساس نوع سیستم ارت (TN/TT/IT)
 12. بررسی تاثیر انواع پدیده ها بر عملکرد SPD
 13. هماهنگی بین SPD قدرت و مخابراتی
 14. چگونگی نصب ارستر ونحوه كابل كشي آن

1399/06/11

ساعت 15

50 هزارتومان

2 ساعت

کلیک کنید

6

روش های اندازه گيري مقاومت الكترود زمين و مقاومت ویژه خاک

 1. تعریف مقاومت ویژه
 2. پارامترهای تاثیر گذار برروی خاک و مقاومت ویژه
 3. روشهای اندازه گیری  مقاومت ويژه
 4. روشهای اندازه گیری مقاومت سیستم زمین
 5. بررسی و تحلیل رفتار فرکانسی شبکه زمین
 6. بررسی نحوه استخراج مدل خاک های چند لایه بر اساس نتایج حاصل از آزمایشات مقاومت ویژه خاک و انجام مدل سازی در قالب نرم افزار  CDEGS

1399/06/25

ساعت 15

50 هزارتومان

90 دقیقه

کلیک کنید

7

بررسی انواع سیستم های زمین و نحوه اجرای آن (مقدماتی )

سیستم زمین

 1. انواع زمین کردن حفاظتی و الکتریکی و اهداف هریک از آن ها
 2. منحنی حد تحمل ولتاژ و جریان اشخاص طبق استاندارد IEC
 3. تعریف ولتاژ گام طبق استاندارد  IEEE
 4. تعریف ولتاژ تماس طبق استاندارد IEEE
 5. اهداف اصلی زمین کردن
 6. ویژگی های اصلی یک سیستم زمین مناسب
 7. حداکثر مقاومت مجاز سیستم زمین
 8. اجزای اصلی سیستم زمین
 9. اجرای سیستم زمین
 10. نحوه محاسبه فاصله جداسازی ( SEPREATION DISTANCE)
 11. هم بندی و هم پتانسیل سازی
 12. بررسی حداقل سطح مقطع هادی ها
 13. همبندی اضافی
 14. انواع روش های تست و بازبینی

1399/07/08

ساعت 15

50 هزارتومان

60 دقیقه

کلیک کنید

8

بررسی انواع سیستم های زمین و نحوه اجرای آن (پیشرفته)

 1. انواع سیستم های ارتینگ در فشار ضعیف
 2. بررسی سیستم های TT
 3. بررسی سیستم های TN (TN-C ، TN-S و TN-C-S)
 4. بررسی سیستم های IT
 5. سیستم زمین در ساختمان ها (روش یوفر)
 6. معرفی قابلیت های منحصربفرد نرم افزار CDEGS جهت مدل سازی و تحلیل سیستم زمین

1399/07/22

ساعت 15

50 هزارتومان

60 دقیقه

کلیک کنید