پایه های نگهدارنده صاعقه گیر

صاعقه گیر پایه نگهدارنده صاعقه گیر دیواری صاعقه گیر پسیو

پایه نگهدارنده صاعقه گیر آلیاژ مس ( برنج فورج )

به آموج فرآیند خوش آمدید