صفحات ارت و صفحات هم پتانسیل

صفحه های ارت ,ارت,صاعقه گیر,هم پتانسیل سازی ,دریچه بازدید,صفحه مسی,صفحه مشبک,قیمت صاعقه گیر,قیمت دریچه بازدید,قیمت صفحه,قیمت ارتینگ,قیمت دکل,قیمت کلمپ,کلمپ,سی کلمپ,دکل,ارستر,قیمت ارستر,مواد کاهنده,قیمت مواد کاهنده,پودر جوش,قیمت پودر جوش,داول,ضربه خور,ارتینگ,تجهیزات ارت,ارت مت,صفحه ارت,کابلشو,قیمت کابلشو,باسبار,قیمت باسبار,سیرارت,سیستم زمین,مقاومت زمین,میله ارت,قیمت میله ارت,کلمپ فورج,فورج,مس,جوش,گالوانیزه,استنلس,استیل,متعلقات جانبی,قالب جوش,قیمت قالب جوش

صفحات ارت و صفحات هم پتانسیل جهت کاهش ولتاژ گام و تماس در نقاط بحرانی که تردد زیادی نیز وجود دارد مورد استفاده قرار می گیرداین صفحه ها را به شبکه ارت زمین باید متصل نمود.

به آموج فرآیند خوش آمدید

 

صفحات هم پتانسیل (ارت مت )

 

صفحه ارت مسی مشبک

صفحه ارت

* صفحات هم پتانسیل (ارت مت) این صفحات از فولاد st 37 وبا پوشش گالوانیزه گرم طبق استاندارد ASTM A123 تولید می گردد.   

صفـحه ارت این صفحات مسی در سیستم های ارتینگ  و در مکان هایی که امکان کوبیدن  میله ارت  نباشد استفاده میشود.(چاه ارت)  

 

\