ارستر چهار پل

ارستر چهار پل,ارستر دو پل,ارستر تک پل,ارستر کلاس یک,ارستر کلاس دو,ارستر کلاس سه,ارسترهای ترکیبی,صاعقه گیر,پایه های صاعقه گیر,ارت,تجهیزات ارت,بسته های ارت,کلمپ,بستهای نگه دارنده,میله ارت,دریچه بازدید,مواد پودری کاهنده,پودر جوش,ارستر

ارستر چهار پل - سرج ارستر وسیله ای است که برای حفاظت تاسیسات و تجهیزات الکتریکی، الکترونیکی، رادیویی، مخابراتی، کنترلی، سولار و... در مقابل انواع اضافه ولتاژها و جریان های گذرا ناشی از صاعقه و سوییچینگ بکار می رود سرج ارستر وسیله ای است که برای حفاظت تاسیسات و تجهیزات الکتریکی، الکترونیکی، رادیویی، مخابراتی، کنترلی، سولار و... در مقابل انواع اضافه ولتاژها و جریان های گذرا ناشی از صاعقه و سوییچینگ بکار می رود

به آموج فرآیند خوش آمدید