کتاب دانستنی های ارت جلد دوم

تجهیزات ارت و حفاظت در مقابل صاعقه,ارت ,ارتینگ,دریچه بازدید,کلمپ,بست,ارستر,سرج ارستر,چاه ارت,حفاری,بانک,پایه صاعقه گیر,کلمپ برنجی,میله مسی,میله صاعقه گیر,قالب جوش,جوش کدولد,پودر جوش,مواد کاهنده,مواد کاهنده مقاومت ,مواد کاهنده مقاومت زمین,اهم,اهم متر,مقاومت ویژه

تجهیزات ارت و حفاظت در مقابل صاعقه حوزه کاربرد گسترده ایی دارد: نفت گاز پتروشیمی

به آموج فرآیند خوش آمدید

  جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸ | 22:14   0 نظر   716 بازدید


                                                                                                                                              دانستنی های ارت جلد دوم
1-فصل یک : مدیریت ریسک حفاظت دربرابر صاعقه و معرفی نرم افزار
2-فصل دو : صاعقه گیر های اکتیو منطبق براستاندارد NFC17-102:2011
3-فصل سه : صاعقه گیر های پسیو منطبق برااستاندارد IEC62305-3
4-فصل چهار : الزامات سیستم صاعقه گیر مخازن سوخت منطبق براستاندارد NFPA780
5- فصل پنجم : مروری براستاندارد ITU-T و هندبوک آن درخصوص حفاظت ایستگاههای مخابراتی
6-فصل ششم : ارتینگ و حفاظت دربرابر صاعقه بیمارستانها و مراکز پزشکی منطبق براستاندارد IEC60364-7-710
7-فصل هفتم : ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه برای تجهیزات سولار و فتو ولتاییک منطبق براستاندارد IEC60364-7-712
8-فصل هشتم : الزامات تست تجهیزات حفاظت دربرابر صاعقه منطبق بر8 پارت IEC62561
9-چک لیست های حین نصب و پس از نصب تجهیزات ارتینگ ، صاعقه گیر ، ارسترها
10- چک لیست باربینی های دوره ای