رونمایی از نرم افزار آرام

رونمایی از نرم افزار مدیریت ریسک ( آرام ) برابر با برنامه از پیش تعیین شده در تاریخ 23 آذرماه 1395 در محل رستوران سپید و با حضور میهمانانی از سندیکای برق ایران ، سازمان ملی استاندارد ، سازمان نظام مهندسی و میهمانانی از شرکتهای دولتی و خصوصی برگزار گردید.

رونمایی از نرم افزار مدیریت ریسک ( آرام ) برابر با برنامه از پیش تعیین شده در تاریخ 23 آذرماه 1395 در محل رستوران سپید و با حضور میهمانانی از سندیکای برق ایران ، سازمان ملی استاندارد ، سازمان نظام مهندسی و میهمانانی از شرکتهای دولتی و خصوصی برگزار گردید.

به آموج فرآیند خوش آمدید

رونمایی از نرم افزار آرام

چهار‌شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ | 05:30123 بازدید

رونمایی از نرم افزار مدیریت ریسک ( آرام ) برابر با برنامه از پیش تعیین شده در تاریخ 23 آذرماه 1395 در محل رستوران سپید و با حضور میهمانانی از سندیکای برق ایران ، سازمان ملی استاندارد ، سازمان نظام مهندسی و میهمانانی از شرکتهای دولتی و خصوصی برگزار گردید.

در آغاز برنامه جناب آقای مهندس صدری ( از اعضا برجسته سازمان نظام مهندسی ) به ایراد سخنرانی پرداختند. پس از بیانات جناب آقای مهندس صدری سرکار خانم مهندس شاهرودی عضو هیئت مدیره شرکت آموج فرایند چرایی و دلایل تدوین نرم افزار مدیریت ریسک سیستم حفاظت در برابر صاعقه را تببین نمودند. جناب  آقای مهندس احسان اسداللهی از مدرسان با تجربه و مدیر واحد طراحی مهندسی شرکت آموج فرایند استاندارد 

IEC 62305-2

 را برای میهمانان محترم تشریح نموده و بدنبال بیانات ایشان رونمایی از نرم افزار توسط جناب  آقای مهندس محسن ساریخانی ( عضو کمیته فنی شرکت آموج فرایند)  صورت پذیرفت .

این نرم افزار بر اساس استاندارد فوق الذکر و برای طراحی سیستم حفاظت در مقابل صاعقه ( بحث مدیریت ریسک ) آماده گردیده و با بارگزاری ان بر روی سایت رسمی شرکت آموج فرایند مهندسان عزیز میتوانند تمامی محاسبات را از طریق این نرم افزار انجام داده و نتایج را بصورت پرینت اخذ نمایند.

این مراسم در ساعت 19:15  دقیقه و پس از پاسخ اعضای کمیته فنی ( سرکار خانم مهندس شاهرودی ، جناب آقای مهندس احسان اسداللهی و جناب آقای مهندس محسن ساریخانی ) به سوالات میهمانان پایان پذیرفت.