صاعقه گیر مسی و اسنتلس استیل

صاعقه گیر تک شاخه و چند شاخه که از جنس مس و استنلس استیل، دستاوردی نو در تکنولوژی سیستم های حفاظت در برابر صاعقه میباشد. این نوع صاعقه گیر برای نخستین بار در تطابق با استاندارد NFC 17-102 تولید گردید و در حال حاضر از گستره جهانی استاندارد ، طراحی ، نصب و بهره برداری برخوردار است.

صاعقه گیر تک شاخه و چند شاخه که از جنس مس و استنلس استیل، دستاوردی نو در تکنولوژی سیستم های حفاظت در برابر صاعقه میباشد. این نوع صاعقه گیر برای نخستین بار در تطابق با استاندارد NFC 17-102 تولید گردید و در حال حاضر از گستره جهانی استاندارد ، طراحی ، نصب و بهره برداری برخوردار است.

به آموج فرآیند خوش آمدید